Menschen voor wie men een voorkeur heeft, waartoe men zich getrokken voelt………
Menschen voor wie men een voorkeur heeft, waartoe men zich getrokken voelt………

Uit de krantenarchieven

Unieke krantenknipsels afkomstig van www.delpher.nl. Er zitten pareltjes bij:

Het “sodemieter” proces verbaal 1923
Johannes D., 27 jaar, visscher te Schokland, gem. Kampen, heeft op 20 Maart, 1923 de surveillerende rijkshavenmeester Smit beleedigd, door hem het woord „sodemieter” toe te voegen. Bekl. ontkent. Get. Harm Smit bevestigt zijn opgemaakt proces verbaal en zegt, dat D. dit woord hem onder een stortvloed van woorden had toegevoegd.
Bekl. beweert, dat Smit aanleiding had gegeven. Hij kwam bij ons schip en zei „dat zijn die konings van Schokland, maar ik zal laten zien, wie  de koning van Schokland is.” En dan hadden we nog een telefoonkwestie. De Off. eischte 3 weken gev.straf.

Het schelle geluid van de stoomfluit van de Minister Havelaar
Urk, 25 Febr. 1897 Gisteren avond om negen uur werden de bewoners van dit dorp plotseling opgeschrikt door het schelle geluid van de stoomfluit van de Minister Havelaar. De geheele bevolking ijlde naar de haven om de reden te vernemen van haar komst op zulk een ongewoon uur. Zij was toch om drie uur naar Kampen vertrokken — en nu terug? De een sprak van een ongeluk, een ander zei dat het vele ijs oorzaak was van haar terugkomst en daar de boot niet aan den steiger kon komen wegens het groote getal Bunschoter en Huizer visschersvaartuigen, die om het stormachtige weer naar hier waren gevlucht, duurde het een heele poos voor men de ware reden van haar komst vernam. De boot bracht hier van Schokland het lijk van weduwe Smit, de moeder van den aldaar gestationeerden lichtwachter L. Smit, welke vrouw op genoemd eiland in den ouderdom van 84 jaren jl. Zondag was overleden. Het lijk is bij familieleden in huis gebracht en wordt morgen op het Urker kerkhof ter aarde besteld.

1845-20-03
1881-30-03
1895-08-02
1897-8-07
1897-26-02
1897-27-02
01-08-1902 – De bazuin; gereformeerde stemmen uit de Christelijke Afgescheidene Kerk in Nederland-kerk
1915-29-09
1918-10-01
1919-29-09
1922-07-06
1923-3-5
1925-16-05
1925-25-05
1925-26-05
1925-28-05
1927-03-09
01-11-1936 – De wandelaar; geïllustreerd maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme
11-10-1939 Bevlogen artikel over Harmen Smit in de  De Tijd
1940-07-12
1940-17-01
1940-21-09
1940-29-10
22-11-1940 Opa wil gaan wonen op een olieboot
1940 – Kunstschilder  Jos Lussenburg’s nostalgisch verslag van zijn laatste vaartocht naar Schokland en zijn gesprek met Harmen Smit.
1941-22-02