Menschen voor wie men een voorkeur heeft, waartoe men zich getrokken voelt………
Menschen voor wie men een voorkeur heeft, waartoe men zich getrokken voelt………

Juffrouw Witkop
Huisonderwijzeres 1926 – 1929

Willemina Witkop, (1904-1994). Geboren op 23 januari 1904 te Siddeburen. Haar vader was bakker. Ze had een lange carrière als onderwijzeres (Facebook: “Juffrouw Witkop de liefste juf die ik heb gehad). Haar eerste aanstelling (of één van de eerste) was als huisonderwijzeres op Schokland.

Trientje moest aan haar wennen.

“Zeg, Trijnie, weet je het nog? Sept 1926. De nieuwe huisonderwijzeres komt! Die is zeer benieuwd hoe ze ontvangen zal worden, dat snap je. Hoe dat precies gegaan is weet ze niet meer. Maar één ding weet ze nog goed. Trijnie maakte haar acrobatische toeren onderaan de steiger en bekommerde zich er niet over hoe de juffrouw ontvangen werd. Je ging je gang en lapte die nieuwe juf aan je laars. Vreemd- En helaas… het werd een beetje moeilijk tussen ons beiden. Na schooltijd gingen we wel samen met zijn drieën uit (Jantje, jij en ik) doch het zat stroef. Totdat… je zei: “ik word altijd achteruit gezet, ik moet steeds alleen lopen op het smalle cementpad over de dijk naar de Middenbuurt”- Een goed teken! Er brak iets ten goede. Blij kwam dan ook de oplossing: met zijn drieën gaat toch ook wel. We namen elkaar in de arm; de middelste met een halve stap achter en dan gaan we telkens eens verwisselen. Van toen af ging de stroefheid weldra verdwijnen. “

Herinneringen (zie 1 en 2) van juffrouw Witkop ter gelegenheid van mijn ouders 40 jaar huwelijk..1987 Anderhalve week later zijn tante Jantje en mijn moeder overleden.

Harma Holtland

Op 66-jarige leeftijd, werd Willemina gedecoreerd met de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Lammert Smit, haar leerling op Schokland, kreeg, zeven jaar later, de zilveren eremedaille.

De medaille dient na overlijden teruggestuurd maar op het betreffende document staat de aantekening:

n t a (niet terug ontvangen akte) brief onbestelbaar retour“.

“Eerst was de onderwijzer Arends aangesteld. Opa wilde wel zeker weten dat hij niet in dienst hoefde. Arends verzekerde dat dat niet het geval was maar het tegendeel bleek, hij had gelogen.

Opa had nog vele sollicitatiebrieven, zocht er in en zei: Arends was de eerste van het alfabet nu neem ik die aan het eind. Het werd dus de W van Witkop.

Juffrouw Witkop hoefde met zekerheid níet in dienst.”

Titi Smit

Jantje, juffrouw Witkop en Trientje in Urker kledij

De aanstelling van juffrouw Witkop werd landelijk nieuws

De journalist vindt het brutaal dat Harm Smit (een van de drie regerende koningen) huisonderwijs voor zijn kinderen eist.
Arnhemsche courant  28-05-1925  

In 1922 werd nog overwogen de leerplichtige kinderen te huisvesten in Kampen  
Zwolsche courant 07-6-1922

Zwolsche courant 25-05-1925
Het besluit is genomen een huisonderwijzers aan te stellen. De gemeente draagt jaarlijks 600 gulden bij.

Juffrouw Witkop met Jantje, omstreeks 1985 in Haren. De laatste woonplaats van de juf.

Willemina Witkop’s poesiealbum-versje
voor Trijntje Smit
Aan mijn vriendinne en leerlinge

Uitsnede klassefoto. Tijd en plaats onbekend 

1931 – Klassefoto Rehobothschool – klas 02 – Urk

Ligthartschool 1952

Na Schokland heeft juffrouw Witkop nog een lange carrière als schooljuffrouw op diverse lagere scholen gekend.
Bovenstaande foto’s zijn uitsneden van klassefoto’s. Opvallend hoe liefdevol leerlingen over haar spreken. 
Foto met jongetje: Ligthartsschool-Waddinxveen-1959