Menschen voor wie men een voorkeur heeft, waartoe men zich getrokken voelt………
Menschen voor wie men een voorkeur heeft, waartoe men zich getrokken voelt………

Waarom deze website?

Dit is een archief voor in de loop der vele jaren verzamelde Smit-Schokland documenten. Mocht u iets missen, op het spoor komen of verbeteringen zien neem contact op via janalbert.smit@gmail.com

Voor vragen over het eiland Schokland, waar de familie Smit woonachtig was, verwijs ik u door naar de Schokkererfvereniging of  Werelderfgoed Schokland

We kunnen ronduit stellen dat zonder Harm Smit, de laatste koning van Schokland zoals de vissers hem noemden, dit archief er niet zou zijn gekomen. Twee jaar voor de drooglegging van de Noordoostpolder, toen Schokland nog een eiland was, tekende een Algemeen Dagblad-verslaggever het volgende op uit zijn mond:

“Ik ben nu bezig de geschiedenis van de Smitten na te gaan, wij hebben hier steeds gewoond van vader op zoon en wij hebben steeds ambtelijke en semi-ambtelijke functies verricht. Van mijn vader en grootvader heb ik nog stukken in mijn bezit. En de overlevering doet nog mededeelingen over mijn overgrootvader.”

Aan de hand van die stukken en de overlevering heeft Harm Smit na het verlaten van Schokland een kroniek geschreven. De stukken waar hij aan refereert zijn ingescand en in het “geelbruine mapje” terug te vinden en de kroniek vind u hier. Harm Smit tekent daarin zijn herinneringen aan Schokland op met aansluitend de familiegeschiedenis die teruggaat tot 1794.

Schokland was al voor de drooglegging een toeristische trekpleister

Wat kunt u nog meer op deze website vinden?

 • Uit de krantenarchieven
  Krantenknipsels gerelateerd aan de Smitten op Schokland.
 • De Bruid van Schokland
  Fragmenten uit het boek die inzicht geven in de karakters van de verschillende Smitten.
 • Herinneringen van schrijvers
  Zoals Fred Thomas en Wim Kuyper. Herinneringen gerelateerd aan de Smitten op Schokland.
 • Het wegzinkende verleden
  De familiegeschiedenis opgetekend door een onbekende kroniekschrijver. “Nieuwe geslachten zullen opstaan  en vragend terugblikken naar dat wat geweest is, zoals wij nu ook doen, óók menigmaal tevergeefs“. Geschreven in 1941 te Schokland.  Uiterst ambitieus en literair om er na negen bladzijden abrupt mee op te houden.

Hoofdrolspelers

Er is hier heel veel materiaal verzameld en dat levert niet meteen een mooi overzichtelijk verhaal op. Om toch enigszins orde te scheppen is het materiaal, waar mogelijk, gekoppeld aan de verschillende hoofdrolspelers, onder anderen:

 • Harm Smit 1880-1950
  Schrijver van de kroniek. Zonder Harm was deze website er niet geweest
 • Jantje van Veen 1882-1960
  Harm zijn vrouw. Met liefdevolle herinneringen van haar kleinkinderen en mooie beelden hoe Jantje boter aan het karnen is.
 • Pier Hendrik Smit 1794 – 1848
  De Friese stamvader van de familie.
 • Hendrik Smit 1823-1875
  Zoon van Pier. Veldwachter op Urk om na problemen met de Urkers op Schokland gestationeerd te worden.
 • Lammert Smit 1854-1929
  Vader van Harm Smit, de kroniekschrijver.  Zoon van Hendrik Smit (de befaamde veldwachter op Urk). Een man met karakter. Hij verbood zijn moeder een jaar lang inkoop te Kampen te doen “dan door zijn bemiddeling en onder zijn controle”.
 • Hendrik Smit 1878-1960
  De onderbelichte oudere broer van Harm Smit. Waarom zijn de familie-documenten bij de Harm-tak terechtgekomen en niet bij zijn oudere broer? Het ongeluk dat Harm op jonge leeftijd kreeg is wellicht bepalend is geweest. Harm kon geen zware werkzaamheden verrichten en richtte zich al vroeg op geestelijke zaken, zoals deze familiegeschiedenis. Hendrik moest daarentegen al snel zijn vader helpen bij het zware steenzetten.
 • Jannetje Smit 1882-1963
  Zus van Harm Smit. Jannetje is de hoofdpersoon in het boek De Bruid van Schokland

Bij het samenstellen van de SmitSchokland website speciale dank aan Titi Smit, voor haar kritisch blik, inhoudelijk en grafisch, Ze heeft me gestimuleerd de goede richting te kiezen, zodat ik deze website succesvol heb kunnen afronden.

Harma en Janke Holtland wil ik bedanken voor de waardevolle documenten die ze hebben opgediept en hun herinneringen aan Oma Smit en het doorgeven van de herinneringen van hun moeder, Trientje Smit-Holtland.

Daarnaast wil ik nog Freek Wezelman bedanken voor het digitaliseren en het ter beschikking stellen van “Het tasje van Jantje van Veen“. Freek is geen directe Smit-Schokker in naam maar wel in de geest en zijn hulp wordt daarom des te meer op prijs gesteld.

Lieve allemaal, heel erg bedankt!

Jan Albert Smit – kleinzoon van Harm Smit

Amsterdam, 17-09-2018.

Bordje op de schutting van de lichtwachterswoning: “Stond havenmeester Spit bekend als een zwijgzaam en ernstig man, Harmen Smit was levendig en spraakzaam. Hij verwierf daardoor een grote populariteit bij vissers en schippers

Prachtige foto met in het midden de visafslag en met rechts daarvan de woning van de familie Smit. De aangebouwde wachtkamer “voor het telefonerende publiek” is met een beetje goede wil te onderscheiden.

Woning van de familie Smit. Bouwjaar 1908. Goed zichtbaar is de wachtkamer voor het “telefonerende publiek”.
Op de gevelplaat staat: “Hulptelegraafkantoor”.

Dagje Volendam met sleepboot de Ens.

Met dank aan mevrouw Hoekman, de schoonzus van Jan Hoekman, die de foto beschikbaar heeft gesteld.
Bovenste drie van links naar rechts: Jan Smit, Jantje Smit-van Veen, Harm Smit.
Tweede rij: Trientje Smit, Sander Brouwer, (?), Koen, Jent Spit, Jan Spit
Onderste rij: Lammert Smit, Jantje Smit, Jan Hoekman
Hieronder de begeleidende tekst bij de foto van mevrouw Hoekman:

Van links naar recht: Anke Witkop, Willemina Witkop, Trientje Smit en Jantje Smit
Willemina was huisonderwijzeres voor de familie Smit van 1926 – 1929.